Ga direct naar de content

Optimale innovatie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 13 2023

Technologische ontwikkelingen kunnen de welvaart doen toenemen maar ook doen afnemen. En marktfalen kan ervoor zorgen dat er meer ‘negatieve’ technologische ontwikkelingen ontstaan, zo laat Acemoglu zowel theoretisch als empirisch zien. Negatieve externaliteiten en grotere winsten bij ‘negatieve’ dan bij ‘postieve’ innovaties zorgen voor deze verkeerde richting van technologie, en daarmee voor een afname in welvaart. Zo kan er bijvoorbeeld te veel worden geïnvesteerd in fossiele energie met veel negatieve externaliteiten, in plaats van hernieuwbare energie.

Acemoglu, D. (2023) Distorted innovation: Does the market get the direction of technology right? NBER Working Paper, 30922.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie