Ga direct naar de content

Aziatische-crisislanden ontberen stabiele factor

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 11 1998

Aziatische-crisislanden ontberen stabiele factor
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4139, pagina 136, 13 februari 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De Aziatische crisis heeft geleid tot een forse terugtrekking van privaat kapitaal uit de sterkst getroffen landen, Zuid-Korea,
Indonesië, Maleisië, Thailand en de Filippijnen (hier te noemen Asian-5). Dit volgt uit voorlopige cijfers over 1997 van het Institute of
International Finance (IIF). De kapitaalstroom naar de overige opkomende markten is ondanks de crisis echter verder toegenomen,
waardoor de totale stroom naar de opkomende markten per saldo slechts een lichte daling laat zien. Het blijkt dat de Asian-5 in
extreme mate afhankelijk is van westerse kortlopende bankkredieten, terwijl de meeste overige opkomende markten steeds meer
directe buitenlandse investeringen als financieringsbron weten te trekken.
De Asian-5 kende in de aanloop naar de Aziatische crisis een relatief zeer forse instroom van bankleningen. Circa 80% van de totale
externe financiering van de Asian-5 in 1996 – ad $ 93 mrd – bestond uit bankleningen. Ten opzichte van 1994 was daarbij sprake van een
verdrievoudiging. Directe investeringen waren met in totaal slechts $ 7 mrd duidelijk ondervertegenwoordigd, terwijl ook de instroom via
het effectenverkeer, met $ 12,1 mrd, relatief gering was (zie figuur 1).

Figuur 1. Kapitaalstromen naar de Asian-5 …
Door de afhankelijkheid van kortlopende buitenlandse bankleningen, in combinatie met een zwak binnenlands bankwezen, zijn deze
landen zeer kwetsbaar gebleken voor internationale vertrouwenscrises. Uit de cijfers blijkt dan ook dat het internationale bankwezen in
1997 per saldo kapitaal uit de regio heeft teruggetrokken door een deel van de uitstaande leningen niet te verlengen. Ook bij het
effectenverkeer is sprake van een uitstroom. Wel staat daar een forse ‘officiële’ kapitaalinjectie, vooral onder leiding van het IMF,
tegenover, terwijl de stroom directe investeringen over geheel 1997 ondanks de crisis op peil bleef.
De private kapitaalstromen naar de overige opkomende markten hebben daarentegen relatief veel meer het karakter van directe
investeringen – ongeveer 50% van de instroom in 1997. China bleef met een instroom van circa $ 40 mrd de grootste ontvanger, en ook
Latijns-Amerika weet steeds meer directe buitenlandse investeringen aan te trekken, onder meer onder invloed van de privatisering van
staatsbedrijven. Ondanks een afzwakkende groei in de kredietverlening in 1997 bleef de totale kapitaalinstroom daardoor op peil (zie
figuur 2).

Figuur 2. … en de overige opkomende markten
Directe buitenlandse investeringen hebben een stabiliserende werking omdat ze meestal met een lange -termijnstrategie worden gedaan
en, in tegenstelling tot bankkrediet en het effectenverkeer, een weinig vluchtig karakter hebben. De Asian -5 ontbeert echter een
dergelijke stabiele factor.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur