Ga direct naar de content

Japanse yen door hoop gedreven

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 11 1998

Japanse yen door hoop gedreven
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4139, pagina 135, 13 februari 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Begin dit jaar stelde de Japanse regeringspartij LDP stimuleringsmaatregelen van mogelijk minimaal 6.000 mrd yen in het
vooruitzicht. Hierdoor zijn speculaties ontstaan over een Japans economisch herstel. Vlak voor het einde van het Japanse boekjaar (1
april) poetsen Japanse bedrijven daarnaast hun balanspositie op. Deze ontwikkelingen lagen ten grondslag aan de depreciatie van de
Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen van circa 135 yen begin januari tot 125 yen begin februari. De Japanse economie vertoont
echter vooralsnog geen tekenen van herstel en de cruciale factor in dit herstel, de financiële sector, kampt met structurele problemen.
Gezien de blijvend lage rente is een verdere appreciatie van de yen niet te verwachten.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3 en figuur 4.

Figuur 1. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 2. Wisselkoersen
versus gulden, % mutaties laatste zes maanden

Figuur 3. Totale opbrengst obligaties
laatste zes maanden
* som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 4. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden
Cijfers zijn afgesloten op 6 februari 1998.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur