Ga direct naar de content

Automobilisten tankten meer binnen Nederland na accijnsverlaging

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 22 2023

Voor consumenten in de grensregio’s kan het aantrekkelijk zijn om in het buurland te gaan tanken als de brandstofprijzen daar lager liggen. Verlagingen van de accijns op brandstoffen in Nederland en Duitsland op verschillende momenten laten zien hoe automobilisten reageren op deze prijsverschillen.

Per 1 april 2022 zijn in Nederland de accijnzen op benzine, diesel en lpg verlaagd. Daardoor zijn de prijzen in Nederland tijdelijk gedaald ten opzichte van de prijzen in Duitsland. Voor België geldt dit niet, omdat België vrijwel tegelijk met Nederland de accijnzen verlaagd heeft.

Na de accijnsverlaging in Nederland stijgen de benzineverkopen bij tankstations in de grensregio met Duitsland met zeven tot tien procent ten opzichte van de brandstofverkopen in het deel van het land dat meer dan 30 km van de grens ligt (figuur). Het loonde voor Nederlanders dus niet langer om over de grens te gaan tanken. Op het moment dat Duitsland per 1 juni 2021 de accijnzen verlaagde, verdween het effect weer.

Vóór de verlaging van de accijns hebben de benzineverkopen in het binnenland en in de grensregio een vergelijkbaar patroon vertoond. Alleen in april en mei 2021 verkochten tankstations in de grensregio met Duitsland ineens veel meer. Dit heeft waarschijnlijk te maken met corona – op 6 april 2021 voerde Duitsland een verplichte coronatest in voor Nederlanders die de grens over wilden, zodat Nederlandse automobilisten die normaal naar Duitsland gingen, nu in Nederland tankten.

Uit de figuur blijkt ook dat met name tankstations die dichter bij de grens met Duitsland liggen, profiteren van de Nederlandse accijnsverlaging. Het aantal liters tot en met twintig kilometer van de grens is vanaf april 2022 sterker gestegen dan in het binnenland, terwijl de ontwikkeling bij tankstations op twintig à dertig kilometer van de grens ongeveer parallel met het binnenland blijft lopen.

De reactie van automobilisten in de grensregio op de brandstofprijsverschillen is dus substantieel: nadat de prijs in Nederland met ongeveer twintig cent daalde ten opzichte van Duitsland, steeg de benzineverkoop in de grensregio met zeven à tien procent ten opzichte van het binnenland.

Auteurs

Categorieën

Plaats een reactie