Auteur

Wynand van de Ven

Compenseer zorgverzekeraars volledig voor voorspelbare verliezen

‘Chronisch zieken, kom bij ons! Wij contracteren voor jullie de beste zorg!’ Zo adverteren Nederlandse zorgverzekeraars nooit, aangezien ze verlies lijden op de chronisch zieken die zij ­verzekeren. Waarom is dit een probleem, en wat valt eraan te doen?

Compenseer zorg­verzekeraars beter voor verlies op chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Dit weerhoudt hen ervan om in te spelen op de wensen van deze groep. Wat zijn de beste manieren om deze perverse prikkel weg te nemen?

Risicoselectie tegengaan met behoud van doelmatigheid


Hoge vergoeding niet-gecontracteerde zorg belemmert zorginkoop


Discussie: Vrije artsenkeuze is niet gratis


Vrijwillig eigen risico profijtelijker dan gedacht


Zorgstelsel spoort nog onvoldoende aan tot goede kwaliteit


Mening: Onjuist geïnformeerd over risicoselectie in de zorg


Risicoselectie bij overstap zorgverzekeraar


Plan zorgpremie gemiste kans


Naschrift bij: Zorgsparen reduceert zorgkosten


Gepaste eigen betalingen in de basisverzekering


Zorgsparen reduceert zorgkosten


Risicoselectie bedreiging voor kwaliteit van zorg


Mening: Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg


Beperking keuzevrijheid zorgpolis door aanvullende verzekering


Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen


Mening: Risicoverevening nog niet op orde


Mening: Fusieverbod zorgaanbieders en verzekeraars ongewenst


Structuur Duitse zorgpremies efficiënter dan Nederlandse


Een solidair eigen risico in de zorg


Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars onverstandig


Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen


De harde kern in de risicoverevening


Een effectiever eigen risico in de zorg


Premiekorting bij een eigen risico: solidariteit versus doelmatigheid


Nieuw zorgstelsel vereist betere risicoverevening


Premiekorting bij een eigen risico: geen verbod op differentiatie


Een particuliere basisverzekering?


Einde aan de zorgkartels?