Auteur

Wouter Leenders

De vergeten kosten van de dienstplicht

Als het aan CDA-leider Buma ligt, zouden dit keer zowel mannelijke als vrouwelijke dienstplichtigen worden gedwongen een bepaald aantal maanden van hun jonge levens ter beschikking van de Staat te stellen.