Ga direct naar de content

De vergeten kosten van de dienstplicht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 12 2016
HH-Erik-van-'t-Woud58607465klein.jpg
HH/Erik van ‘t Woud

Bijna 20 jaar na opschorting, is het volgens CDA-leider Sybrand van Haersma Buma weer tijd de opkomstplicht te activeren (Algemeen Dagblad, 2 juli 2016; Pauw, 7 september 2016). Als het aan de CDA-leider ligt, zouden dit keer zowel mannelijke als vrouwelijke dienstplichtigen worden gedwongen een bepaald aantal maanden van hun jonge levens ter beschikking van de Staat te stellen.

Hoewel Buma toegeeft dat zijn plan geld kost, is het gemakkelijk de totale kosten te onderschatten. De jaarlijkse lonen van de dienstplichtigen, die met zo’n 200,000 jongeren per geboortejaar al snel kunnen oplopen tot enige miljarden, zullen met belastinggeld moeten worden gefinancierd. Daarnaast zijn er de gederfde inkomsten van dienstplichtigen, opportunity costs in economenjargon. De jongeren die als militair of anderszins te werk zijn gesteld, kunnen hun arbeid niet elders in de economie aanbieden.

Wellicht de belangrijkste kosten bestaan echter uit het effect van de dienstplicht op de latere inkomens van dienstplichtigen. De dienstplicht onderbreekt onderwijsloopbanen en prille carrières. Economisch onderzoek laat zien dat dienstplichtigen nog lang last hebben van hun tijd in dienst van de Nederlandse krijgsmacht. In de jaren 90 lieten Neder-Amerikaanse economen Imbens, door de Volkskrant inmiddels de “meest Nobelprijswaardige van alle Nederlandse economen” genoemd, en Van Der Klaauw al zien dat het inkomen van dienstplichtigen als een gevolg van de diensttijd na 10 jaar nog altijd 5% lager ligt dan het inkomen van anderen in hetzelfde geboortecohort

De Rotterdamse economen Hubers en Webbink maken in hun vorig jaar gepubliceerde onderzoek gebruik van het feit dat het gehele geboortecohort 1959 was vrijgesteld van de dienstplicht. Een vergelijking met jongens geboren in omliggende jaren, die dus wel dienstplichtig waren, laat zien dat dienstplichtigen na 18 jaar nog altijd een inkomen hebben dat 3-4% lager ligt. Bij een gemiddeld inkomen van zo’n 32 duizend euro ligt dit inkomensverschil rond de duizend euro per jaar. Dit verschil kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit dat dienstplichtigen minder vaak een universiteitsdiploma behalen.

De voorgestelde baten van de dienstplicht zijn lastiger vast te stellen. Eventuele bijgebrachte discipline of toegenomen sociale cohesie laat zich moeilijk meten. Een indicatie is wellicht het effect van de dienstplicht op de criminaliteit. Buitenlands onderzoek laat een gemengd beeld zien; de dienstplicht verhoogt de criminaliteit in Argentinië, Zweden en de VS, maar verlaagt die juist in Denemarken. Grondig en uitgebreid Nederlands onderzoek naar het verband tussen criminaliteit en de dienstplicht bestaat nog niet. Wat we wel weten is dat de dienstplicht een negatief effect heeft op het opleidingsniveau van jongeren en dat juist scholing de criminaliteit doet dalen.

Literatuur

[1] Albæk, K., Leth-Petersen, S., Le Maire, D. and Tranæs, T. (Forthcoming), “Does peacetime military service affect crime?”, The Scandinavian Journal of Economics

[2] Galiani S., Rossi, M. and Schargrodsky, E. (2011), “Conscription and crime: Evidence from the Argentine draft lottery”, American Economic Journal: Applied Economics, 3(2), 119-136

[3] Hjalmarsson, R. and Lindquist, M. (2016), “The causal effect of military conscription on crime and the labour market”, CEPR Discussion Paper No. 11110

[4] Hubers, F. and Webbink, D. (2015), “The long-term effects of military conscription on educational attainment and wages”, IZA Journal of Labor Economics, 4(10)

[5] Imbens, G. and Van Der Klaauw, W. (1995), “Evaluating the cost of conscription in The Netherlands”, Journal of Business & Economic Statistics, 13 (2), 207-215

[6] Lindo, J. and Stoecker, C. (2014), “Drawn into violence: Evidence on “what makes a criminal” from the Vietnam draft lotteries”, Economic Inquiry, 52(1), 239-258

[7] Siminski, P., Ville, S. and Paull, A. (Forthcoming), “Does the military turn men into criminals? New evidence from Australia’s conscription lotteries, Journal of Population Economics

Auteur

Categorieën