Auteur

Wouter Botzen

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen

De VN-klimaattop in Egypte bracht niet de doorbraak om onze klimaatdoelen veilig te stellen. Voor Nederland is het cruciaal dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen de Nederlandse regering op om direct te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen.

Klimaatadaptatie: economische afwegingen

De adaptatie van klimaatrisico’s vraagt om langetermijninvesteringen in waterbeheer. Hoe kan men financiële prikkels inzetten om schade te ­verminderen en om te bevorderen dat overstromingsschade gedekt is?

Economische schade van natuurrampen en lessen voor klimaatadaptatie

De afgelopen decennia zijn wereldwijd de door natuurrampen veroorzaakte economische schades significant toegenomen. Wat is er bekend over de economische gevolgen van natuurrampen, en welke lessen kunnen we hieruit trekken om de gevolgen van die rampen te beperken en te temperen?

Vraag van het jaar


Oplossingsrichtingen voor een landelijke dekking voor overstromingsrisico's