Auteur

Wim Groot

Selectie voor omscholing naar ICT kan effectiever

Om- en bijscholingsprogramma’s zijn een belangrijk instrument voor het oplossen van het tekort aan ICT’ers. Het rendement van deze programma’s wordt verhoogd door een goede voorselectie van deelnemers. Kan dit effectiever? Een keuze-experiment.

Analytische vaardigheden worden steeds meer beloond

De vraag naar vaardigheden verandert ten gevolge van technologische ontwikkelingen. Routinematige taken kunnen grotendeels geautomatiseerd worden, terwijl bij niet-routinematige taken machines vooral een ondersteuning van menselijke arbeid zijn. Hoe ontwikkelt de beloning voor niet-routinematige vaardigheden zich op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Scholing zzp’ers heeft geen effect op bedrijfsresultaten

Steeds meer Nederlanders zijn werkzaam als zzp’er. Het is opvallend dat zij minder tijd aan scholing dan werknemers. Scholing kan immers belangrijk zijn om het menselijk kapitaal op peil te houden. Welk effect heeft dat op hun ondernemingsresultaten?

Een meta-analyse naar het effect van activerend arbeidsmarktbeleid

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Activerend arbeidsmarktbeleid is een belangrijk instrument om de werkloosheid te bestrijden. Daarbij is het van belang om te weten welke programma’s het meest effectief zijn, voor welke doelgroep en onder welke omstandigheden.

Ooggetuigen: Productiviteit door en in het onderwijs


Column: Van alles verzekerd


De effectiviteit van een individueel scholingsbudget


Column: Risico's en verantwoordelijkheden in de zorg


Column: De nieuwe Keynes


Orgaandonatie gift, geen plicht


De welvaartseffecten van innovatieve geneesmiddelen


Column: Kwaliteit door marktwerking


Het toeval neemt een binnenweg naar het doel


Column: Arrogante economen


Meer eigen verantwoordelijkheid voor ouderenzorg


Tegenspraak zonder vooruitgang


Column: Nachtmerrie voor Klink


Column: De kwaliteit van het onderwijs


Productinnovatie en arbeidsproductiviteit in de zorg


Onderzoek Goudriaan heeft vervolg nodig


Voorstellen in Nota Mobiliteit maatschappelijk rendabel


De prijs van overgewicht


Deirdre McCloskey is een profeet


De verborgen kosten van de WAO


Een zorg minder?


Naschrift


Geen tekort aan technisch opgeleiden


Meer invloed van de consument; meer vraag


Wat is het leven ons waard?


Economie, energie en milieu