Auteur

William Luiten

Werkgeversverplichtingen nadelig voor baankans ouderen

Door leeftijdsdiscriminatie staan er ouderen aan de zijlijn die nog graag zouden werken. Om AOW’ers als werknemer aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zijn vanaf 2016 de werkgevers­plichten bij ziekte en de administratieve lasten voor AOW’ers verlaagd. Wat betekent dit voor de positie van AOW’ers op de arbeidsmarkt? En wat zijn de gevolgen als ook voor 55-plussers lagere werkgeversplichten zouden gelden?

Van elke drie huishoudens met recht op bijstand, maakt er één geen gebruik van

Wie een inkomen heeft dat lager is dan het bestaansminimum en over een beperkt eigen vermogen beschikt, heeft volgens de Participatiewet recht op aanvulling vanuit de algemene bijstand. Veel mensen maken echter geen gebruik van dat recht. Wie zijn dat?

Ziekenhuiskeuze van patiënten draagt weinig bij aan doelmatiger zorg

Zorgverzekeraars maken met ziekenhuizen afspraken over prijs en kwaliteit. Dat bevordert de doelmatigheid van de zorg als verzekerden vervolgens ook kiezen voor het door de verzekeraar aanbevolen ziekenhuis. Maar in hoeverre houden patiënten bij hun ziekenhuiskeuze in de praktijk rekening met kwaliteit?

Sociale werkvoorziening vooral vervangen door tijdelijk werk

De invoering van de Participatiewet viel samen met het sluiten van de sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom. Wat heeft dit voor gevolgen voor de baan­kansen van voormalige cliënten van de sociale werkplaatsen?

Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor jonggehandicapten is vanaf 2015 verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij komt een sterkere prikkel om te werken, en ook een prikkel voor de gemeenten om zo veel mogelijk jonggehandicapten aan het werk te helpen. Heeft dit ertoe geleid dat nu meer jonggehandicapten aan het werk zijn?