Auteur

Wiljan van den Berge

Arbeidsmarkt is voor werknemers niet dynamischer geworden

Het heersende beeld is dat de arbeidsmarkt steeds dynamischer wordt, maar dat is niet terug te zien in de bewegingen van werknemers tussen bedrijven, en van en naar de arbeidsmarkt.

Adviezen verschillende eindtoetsen niet vergelijkbaar

Sinds 2015 zijn basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8. Ze kunnen hiervoor kiezen uit verschillende eindtoetsen. Een analyse van scholen die zijn overgestapt op een andere eindtoets laat zien dat het advies van leerlingen deels afhangt van welke toets ze hebben gemaakt.

Moeders werken niet méér als kind naar school gaat

Vanaf hun vierde gaan vrijwel alle kinderen in Nederland twintig uur per week naar school. Doordat moeders op dat moment tijd over hebben verwachten we dat het gemiddelde arbeidsaanbod van moeders stijgt als hun jongste kind vier wordt.

Arbeidsmarktkansen van stapelaars in het mbo


Massaontslag en de effecten van outplacement