Auteur

Werner Brouwer

Tijdens lockdown maakten werkenden minder uren en kregen ze minder gedaan

Sinds het begin van de coronacrisis werken veel Nederlanders (vaker) thuis om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat betekent deze verandering in de manier van werken voor de kwantiteit en kwaliteit van het werk?

Zorgkosten langer leven in evaluaties medische technologie


Naschrift bij: Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Nudge voor beleid: Zorg


Behoedzaam bezuinigen in de zorg


Grensoverschrijdende zorg niet in trek


GVS geeft verkeerde signalen


Ethische dilemma's in het nieuwe zorgstelsel


Zorgelijk vervoersbeleid


Lekker belangrijk


Arbeidsdeling of verstandshuwelijk


Naschrift 'Bedrijvenpoli'


Bedrijvenpoli in het licht van Rawls en Pareto


Salomo en de speltheorie


Huurliberalisatie