Auteur

Walter Manshanden

Werkwijzer luchtvaart-MKBA’s bevoordeelt uitbreiding vliegverkeer

Na onze kritiek op de tot 2019 uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyses voor de luchtvaart gaf de minister van Infrastructuur en Waterstaat opdracht om een specifieke Werkwijzer voor zulke analyses te maken. Worden toekomstige MKBA’s beter?

Steun aan de luchtvaart is gebaseerd op oude inzichten

De recente overheidssteun aan KLM weerspiegelt de heersende opinie dat KLM van groot belang is voor de Nederlandse economie. Nieuw regionaal economisch onderzoek wijst er echter op dat het economische belang van KLM beperkter is dan eerder werd aangenomen. De inzichten maken nieuw beleid noodzakelijk.

Levensbericht: Wouter Jonkhoff


De provinciale chemie van Zuid-Holland


De Randstad als groeimetropool


De Randstad in Europa


Creativiteit komt met concentratie


Nederlandse regio's in de Europese kenniseconomie


Schiphol: banenmachine voor de regio


Functionele samenhang in de Noordvleugel van de Randstad