Auteur

Trudie Schils

Gelijk op naar het hoger onderwijs?

In dit hoofdstuk bekijken we de ongelijkheid in doorstroom op het havo en vwo, van de middel­bare school naar de sociaal-economische achtergrond. We kijken naar de afstroom in de onderbouw, de verwachtingen van de leerlingen en ouders aangaande het diploma en de vervolgopleiding, en naar de sociale relaties met klasgenoten en leraren.

Schoolprestaties Limburgse basisschoolleerlingen door eerste lockdown flink geraakt

In het voorjaar van 2020 waren basisscholen vanwege de corona-crisis twee maanden gesloten. Leerlingen moesten thuis hun schoolwerk doen en kregen online les. Een belangrijke vraag is in hoeverre dat invloed had op hun leerprestaties. Op basis van gegevens van Limburgse basisscholen ontstaat er een eerste beeld.

Een plusklas voorkomt onderpresteren in het voortgezet onderwijs

Zeer slimme leerlingen presteren vaak onder op de middelbare school, bijvoorbeeld door verveling of omdat zij nooit hebben geleerd om te leren. Kan het onderpresteren worden tegengegaan door begaafde leerlingen in het basisonderwijs in deeltijd aangepast onderwijs aan te bieden, via plusklassen?

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig

Het verschil in onderwijskansen is groot en is de laatste decennia constant gebleven. Deze verschillen blijken al jong te ontstaan en zijn hardnekkiger dan uit de toetscijfers naar voren komt.

Lessons from education experiments


Uit het veld: Experimenten in onderwijsbeleid


Een nieuw curriculum voor de middelbare school


Statistiek


Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijk participatie


Participatietop of participatieflop


Ontslagbescherming in cao's