Auteur

Trudie Schils

Sociale ongelijkheid in het onderwijs is hardnekkig

Het verschil in onderwijskansen is groot en is de laatste decennia constant gebleven. Deze verschillen blijken al jong te ontstaan en zijn hardnekkiger dan uit de toetscijfers naar voren komt.

Lessons from education experiments


Uit het veld: Experimenten in onderwijsbeleid


Een nieuw curriculum voor de middelbare school


Statistiek


Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijk participatie


Participatietop of participatieflop


Ontslagbescherming in cao's