Auteur

Tomas Bolscher

Trendbreuk aandeel aflossingsvrije hypotheken onder koopstarters

De (half)jaarlijkse metingen van de AFM Consumentenmonitor laten sinds 2009 een afnemend aantal starters met een (deels) aflossingsvrije hypotheek zien. De afgelopen jaren lijken aflossingsvrije hypotheken echter weer meer in trek te zijn onder koopstarters en is er een lichte opwaartse trend zichtbaar.