Auteur

Tom van Veen

De alternatieve beleids­agenda van de Moderne Monetaire Theorie

Het terugdringen van overheidsschulden door hogere belastingen en lagere tekorten domineert de beleidsagenda’s in Nederland en de rest van Europa. In de beleidsagenda van de Moderne Monetaire Theorie verschuift de aandacht naar volledige benutting van de productiecapaciteit en de werkgelegenheid, samen met een beperkte inflatie.

Betere macro-economie met Moderne Monetaire Theorie

Het geldverruimingsbeleid van de Europese Centrale Bank heeft niet tot een brede opleving van de bestedingen geleid in de eurozone. Dit is een gevolg van de keuze om het begrotingsbeleid los te koppelen van het monetaire beleid. Een alternatieve monetaire theorie concludeert dat het anders moet.

De hoop van het Haagse congres en de begrotingsunie

Het denken over een begrotingsunie kan niet los worden gezien van de politieke dimensie van de Europese integratie. Vijf crisislessen maken dit duidelijk.

Financiële markten en terroristische aanslagen

Een terroristische aanslag leidt in de meeste ­gevallen weliswaar tot extra onzekerheid en een snelle ­daling van de aandelenkoersen, maar de koersen herstellen snel.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Canon deel 15: Internationale monetaire economie


Eliminatie van het wereldhandelstekort