Auteur

Tjalle Aarden

De argumenten voor een Europese stabilisatiefunctie zijn helemaal niet zo sterk

Wie het debat over de toekomst van de eurozone volgt, zal vaak lezen dat voor een goede werking van de muntunie een eurozone-begroting met stabiliserende werking nodig is. Maar hoe sterk is de economische onderbouwing voor dit pleidooi?

Begrotingstekort en overheidsschuld in Europa

Door bezuinigingsmaatregelen en hervomingen zijn de begrotingstekorten de afgelopen jaren aanzienlijk teruggedrongen. In totaal zijn er nu nog vier EU-lidstaten onderhevig aan de buitensporigtekortprocedure.