Auteur

Tim van der Valk

Technologie en vergrijzing bepalend voor stijging uitgaven zorg

De zorguitgaven stijgen de komende decennia sterk. In de ziekenhuiszorg komt dit vooral door de toenemende medische mogelijkheden; bij de ouderenzorg speelt de demografie een belangrijke rol.

Pensioen­systeem zorgde voor flinke toename in huishoudvermogen na 1975

De samenstelling van de huishoudfinanciën heeft een groot effect op de macro-economie. Hoe hebben de vermogens van huishoudens zich historisch ontwikkeld?