Auteur

Tim van der Valk

Eigen betalingen langdurige zorg minder dan een tiende van kosten

Zorggebruikers ervaren de eigen bijdrage als hoog, concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ook in de langdurige zorg. Plaatsen we de eigen bijdrage echter in zijn context, dan zien we dat deze slechts een klein deel van de kosten van langdurige zorg dekt.

Kolonisatie Nederlands-Indië droeg sterk bij aan privaat vermogen

Tot diep in de twintigste eeuw is de verhouding van het private vermogen tot het nationale inkomen in Nederland een van de hoogste ter wereld, laten recent verzamelde data zien. De koloniale exploitatie van Nederlands-Indië droeg hier in belangrijke mate toe bij.

De vermogensongelijkheid stijgt sinds de jaren tachtig

Piketty laat zien dat de curve van de vermogensongelijkheid in veel ontwikkelde landen een U-vorm kent: de ongelijkheid daalt vanaf de negentiende eeuw, en neemt vanaf het eind van de twintigste eeuw weer toe. Met een nieuwe methode kan aangetoond worden dat dit ook in Nederland geldt.

Technologie en vergrijzing bepalend voor stijging uitgaven zorg

De zorguitgaven stijgen de komende decennia sterk. In de ziekenhuiszorg komt dit vooral door de toenemende medische mogelijkheden; bij de ouderenzorg speelt de demografie een belangrijke rol.

Pensioen­systeem zorgde voor flinke toename in huishoudvermogen na 1975

De samenstelling van de huishoudfinanciën heeft een groot effect op de macro-economie. Hoe hebben de vermogens van huishoudens zich historisch ontwikkeld?