Auteur

Tim Schwartz

Werknemers negatiever over efficiëntere private re-integratiedienstverlening

Nederland kent een hybride stelsel voor de Ziektewet en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waarbij werkgevers de keuze hebben om zich publiek te verzekeren via het UWV of eigenrisicodrager te zijn. Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de verschillen in re-integratiedienstverlening tussen het UWV en private aanbieders?

Hoogopgeleiden met een hoog inkomen drinken vaker overmatig

Anders dan vaak gedacht, blijkt uit onderzoek dat juist de mensen met een hoge sociaal-economische status (SES) vaker problematische drinkers zijn. Mensen met een lage SES roken juist weer vaker en hebben in meer gevallen last van obesitas.

Met briefpapier van ministerie hogere respons bij enquête

Voor onderzoekers is het van belang om een zo hoog mogelijke respons te krijgen op enquêtes. Dit is in de praktijk vaak niet zo makkelijk. Een experiment laat zien dat het gebruikte briefpapier de respons van deelnemers kan verhogen.