Auteur

Tim Schwartz

Met briefpapier van ministerie hogere respons bij enquĂȘte

Voor onderzoekers is het van belang om een zo hoog mogelijke respons te krijgen op enquĂȘtes. Dit is in de praktijk vaak niet zo makkelijk. Een experiment laat zien dat het gebruikte briefpapier de respons van deelnemers kan verhogen.