Auteur

Thijs Boonekamp

Spoorvervoer slechts deels alternatief voor luchtvaart

Vliegen veroorzaakt dit jaar drie procent van de broeikasgassen in de Europese Unie. Reizen per trein wordt daarom vaak genoemd als duurzaam alternatief. Is een grootschalige verschuiving van luchtvaart naar spoorvervoer realistisch?

Statistiek


Statistiek