Auteur

Thijs Boonekamp

MKBA-werkwijzer luchtvaart wordt verkeerd voorgesteld

Bus en Manshanden (2022) stellen dat de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s voor maatschappelijke kosten-batenanalyses ten behoeve van het luchtvaartbeleid de voordelen van de luchtvaart overschat en de nadelen ervan onderschat. In hun kritiek gaan Bus en Manshanden deels voorbij aan de overwegingen en argumenten die in de Werkwijzer staan.

Instandhouding hubsysteem leverde KLM extra marktaandeel op

De reactie van KLM op het wegvallen van de passagiersvraag door corona verschilde van die van andere grote nationale luchtvaartmaatschappijen. KLM koos ervoor om tijdens de coronacrisis het hubsysteem op Schiphol in stand te houden, wat extra marktaandeel opleverde.

Corona of niet, we willen blijven vliegen

Door de uitbraak van het coronavirus en de invoering van wereldwijde reisbeperkingen daalde de vraag naar luchtvaart in april met 98 procent. De vraag en aanbod naar vliegtickets blijkt sterk samen te hangen met de reisadviezen.

Spoorvervoer slechts deels alternatief voor luchtvaart

Vliegen veroorzaakt dit jaar drie procent van de broeikasgassen in de Europese Unie. Reizen per trein wordt daarom vaak genoemd als duurzaam alternatief. Is een grootschalige verschuiving van luchtvaart naar spoorvervoer realistisch?

Statistiek


Statistiek