Auteur

Sylvester Eijffinger

Boekrecensie: Geld: Wat is het, wat doet het en waar komt het vandaan?

Wim Boonstra, econoom bij de Rabobank en bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft met co-auteurs een Nederlandstalig leerboek over geld en banken te geschreven voor eerstejaars studenten. Wij kunnen spreken van een Amsterdamse school op het gebied van het geld, krediet en bankwezen.

Boekbespreking: The End of Alchemy

Als president van de Bank of England van 2003 tot 2013 heeft Mervyn King niet alleen meegemaakt hoezeer bankiers en economen zich hebben verkeken op de signalen die de grootste financiële crisis sinds de Grote Depressie aankondigden, maar was hij ook een van de hoofdrolspelers bij het oplossen van deze crisis. Zijn recente boek vormt een trefzekere analyse van de oorzaken van de crisis en biedt waardevolle lessen voor beleid en toezicht.

Fundamentele evaluatie van de ECB-strategie is noodzakelijk

De Europese Centrale Bank voert sinds de financiële crisis van 2008 een hoogmoedig beleid, dat diep ingrijpt in de economie. Dit levert allerlei risico’s op, uiteindelijk ook voor het verwezenlijken van haar primaire taak en voor haar onafhankelijkheid. Tijd voor een herbezinning.

Op weg naar een Europese begrotingsunie

Belangrijk is dat de Europese beleidsmakers en politici zich realiseren dat de huidige EMU een zeer instabiel evenwicht is dat op lange termijn niet houdbaar zal blijken te zijn. De eurozone zal ofwel een sprong voorwaarts maken, ofwel langzaamaan verder eroderen.

Canon deel 2: monetaire economie


Ooggetuigen: De onafhankelijkheid van het Federal Reserve System


Eurozone groeit uit elkaar


Pleidooi voor herstructurering Europese financiële toezicht


Monetaire dialogen met de ECB: succesvol en ook dreigend


De ecb is geen ivoren euro-toren


Strategisch stemgedrag en de ECB


Een contract voor schuldreductie


Nederland ligt in Europa


Franse hoogmoed


Naar een Europese bronbelasting op rente


Bolkonomics


Het democratische tekort van de Europese Centrale Bank


Naar een nieuwe monetaire politiek in Nederland?