Auteur

Sweder van Wijnbergen

Stop met subsidies voor fossiele brandstoffen

De VN-klimaattop in Egypte bracht niet de doorbraak om onze klimaatdoelen veilig te stellen. Voor Nederland is het cruciaal dat wij nu onze verantwoordelijkheid nemen. Wij roepen de Nederlandse regering op om direct te stoppen met subsidies op fossiele brandstoffen.

Open brief: Europese aanpak coronacrisis is in het Nederlands belang

De Nederlandse terughoudendheid om de coronacrisis Europees aan te pakken en te financieren roept een ongekende hoeveelheid onbegrip en frustratie op. Ook bij ons Nederlandse economen. Wij roepen de Nederlandse regering op nu de koers te wijzigen en een Europese aanpak te ondersteunen.

Staatssecretaris bijt waakhond

Mona Keijzer stond de fusie tot monopolie PostNL-Sandd toe, waarvan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) alleen maar maatschappelijke nadelen zag. Zijzelf voegde geen enkele reden van algemeen belang toe, en dus ook geen afweging. Ze negeerde eenvoudig de bezwaren van de waakhond van de consumentenwelvaart. Door zo het signaal af te geven dat bedrijven en hun lobby's rechtstreeks naar de Minister kunnen gaan als een ACM beslissing hen niet zint, ondermijnt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mededingingsbeleid.

Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente

In een open brief aan de Tweede Kamer op de website van ESB pleit een groep economen voor een andere omgang met de rekenrente om pensioenkortingen vermijden. Zij verzwijgen daarbij dat een dergelijke aanpassing geld verschuift van de jongeren naar ouderen.

Hogere welvaart als inflatierisico van pensioen beter kan worden afgedekt

Als de inflatie stijgt, zouden pensioenen mee moeten stijgen om de koopkracht na pensionering op peil te houden. Het volledig afdekken van inflatierisico’s is in de huidige praktijk niet mogelijk. Hoe groot zijn de welvaartsverliezen als gevolg hiervan? En hoe kunnen deze risico’s wel afgedekt worden?

Winnaars en verliezers bij handelsoorlog tussen Verenigde Staten en China

Een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China dreigt gepaard te gaan met verstrekkende negatieve consequenties voor beide landen. Wat zijn de economische gevolgen voor Europa van zo’n handelsoorlog?

Misvattingen in het pensioendebat en de voorstellen van de sociale partners

De recente voorstellen van de sociale partners hebben het pensioen­debat weer onder de aandacht gebracht. Om een goede discussie te voeren is het echter zaak een aantal misvattingen over pensioenen weg te nemen.

Bouw hypotheekrenteaftrek versneld af

De politieke stemming in Nederland is nu: laten we het hypotheekbeleid rust gunnen en de in 2012 uitgezette lijn blijven volgen. Een verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek zou echter nagestreefd moeten worden.

Honderd jaar ESB: Jubilieum nummer


Islamitisch bankieren en financiële stabiliteit


Naschrift: Keuzevrijheid en pensioenen


Discussie: Vrije artsenkeuze is niet gratis


CoCo’s en het risico van een nieuwe crisis


Draghi aan het einde van zijn Latijn?


Witteveen, het IMF en de mondiale liquiditeitscrisis van de zeventiger jaren


Discussie doorsneepremie misleidend


Bankieren op drijfzand


Dwing banken tot grotere kapitaalbuffers


Dijsselbloem en de lessen van de kredietcrisis


Krugman over Nederland-Belgie


Herkapitalisatie banken schept ruimte voor stimulering


SNS en de Staat


Waarom Keynesiaans stimuleren in Nederland niet gaat werken


Reactie op: Macro-oplossing voor hypotheekberg


Aanpassingen voor een fair pensioenakkoord


Een zeepbel van twaalf miljard


Niet sleutelen, maar implementeren


Spanning op het net


Een nota met bloedarmoede


Toekomst van het marktwerkingsbeleid