Auteur

Suzanne Kok

Consumeren en sparen van huishoudens over de levensloop

Is het noodzakelijk dat jonge huishoudens in Nederland zoveel verplicht sparen via pensioen en eigen huis?

Denk mee over de inrichting van de Nederlandse economie


Beleidsonzekerheid in Nederland


Statistiek


Florerende steden door verbonden werktaken


Promotie


Statistiek