Auteur

Stijn Reinhard

Burgers niet geneigd bij te dragen aan natuurbeheer ter compensatie van bezuinigingen Rijk

Burgers zijn minder bereid bij te dragen aan natuurbeheer als ze weten dat de overheid Staatsbosbeheer minder gaat financieren.

MKBA’s voor waterveiligheid en zoetwater


Ondernemers als kans voor natuur en landschap


Reactie op: De nieuwe economentop


Het probleem van maatschappelijke kosten