Auteur

Stefan Groot

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.

Gemeten woningtekort zegt weinig over werkelijke woningschaarste

In het woonbeleid speelt het door ABF Research gemeten statistische woningtekort een belangrijke rol. Maar dit woningtekort zegt weinig over het aantal woningen dat er feitelijk nodig is om de impliciete doelstellingen te behalen voor het verminderen van de woningschaarste.

Ongelijke verdeling subsidies verstoort woningmarkt

Een overzicht van de omvang van de subsidies per type woning en per inkomenscategorie.

Belang BRIC-landen voor Nederland


Uitvoer naar opkomende economieën


Waarom topbeloningen sneller groeien


De regionale schokbestendigheid van de Nederlandse economie