Auteur

Stef Molleman

Toename WW-uitkeringen verschilt sterk per regio

Er zijn grote regionale verschillen in het aantal aangevraagde WW-uitkeringen. De procentuele toename in augustus 2020 ten opzichte van augustus 2019 was veruit het grootst in Groot-Amsterdam.