Auteur

Servaas Storm

Afnemende groei gevolg van lage bestedingen

De al decennia afnemende groei wordt veelal geweten aan de lage investeringen, maar is dat wel het hele verhaal?

Productiviteitscrisis gevolg van macro-economisch beleid

Loonmatiging, financialisering en te lage overheidsuitgaven drukken de groei van de productiviteit. Hogere productiviteitsgroei vereist een minder droogstoppelige begrotingspolitiek, een structureel hogere loongroei én het minder aantrekkelijk maken van de financiële markten.

De CO2-uitstoot daalt niet met economische groei

Arme én rijke ­landen hopen dat de afgesproken, noodzakelijke afname in de CO2-­uitstoot kan worden gerealiseerd zonder de economische groei te beperken of te schaden. Hierbij gaat men ervan uit dat een ­‘ontkoppeling’ van economische groei en emissies van broeikas­gassen mogelijk is en feitelijk al plaatsvindt – maar is dat wel terecht?

De dalende arbeids­inkomensquote in macro-economisch perspectief

Naast robotisering en globalisering speelt ook arbeidsmarktbeleid een belangrijke rol in de daling van de AIQ. Op lange termijn reduceert een dalende AIQ de potentiële economische groei.

Soepel ontslag en innovatie


Wat de commissie-Bakker weten moet


Ontslagrechtversoepeling mist doel


SP - Overdaad schaadt: meer management, minder productiviteitsgroei, ESB 4493, jaargang 91.


Overdaad schaadt: Meer management, minder productiviteitsgroei


Boeken


De schaduwzijde van arbeidsmarktflexibilisering


Openheid en economische groei


Het einde van de ontwikkelingshulp


Aanpassingsbeleid in India


Beleidsopties voor India


Reorganisatie gezondheidszorg


Reorganisatie van de gezondheidszorg


Economen over ontwikkeling