Auteur

Sandra van Thiel

Reactie op: Beleid en productiviteit van veiligheid in retrospectief

Het beeld dat de auteurs schetsen van de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezenis is veel te simplistisch, en een schijnbeeld van de werkelijkheid.