Auteur

Ruut Veenhoven

Kijk voor welvaart gewoon naar het aantal gelukkige levensjaren

De huidige maatstaven van welvaart en brede welvaart richten zich voornamelijk op het meten van omstandigheden waarvan we denken dat die goed voor ons zijn. Welvaart draait echter om de vraag in hoeverre mensen een gelukkig leven leden en dat moeten we dus meten.

Sturen op geluk in sociaal-economisch beleid

De huidige beleidsdoelen van de SER – economische groei, arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid – dragen maar in beperkte mate bij aan een gelukkigere bevolking.

Groenlinks - Het rendement van de verzorgingsstaat, ESB 3704, jaargang 74.


Welvaart en geluk


Het rendement van de verzorgingsstaat


Welvaart en geluk