Auteur

Rutger Teulings

Risico banken toegenomen door uitstel van betalingen

Een toename van niet-presterende leningen en uitstel van betalingen maakt banken kwetsbaar. Een sterke toename is vooral te zien bij Franse, Italiaanse en Spaanse banken, maar ook de drie grote Nederlandse banken vallen op. Statistiek van Beau Soederhuizen en Rutger Teulings (CPB).

Stel een limiet aan de verwevenheid tussen banken en overheden

De verwevenheid tussen overheden en banken in Europa is ­risicovol en moet worden verminderd. Kersten en Nysten (2019) concluderen dat het haalbaar is om de suggesties van het Bazels Comité voor risicoweging van staatsobligaties op de bankbalansen in te voeren. Deze risico­gewichten maken de bankensector echter nauwelijks veiliger. Het is beter om een maximum vast te stellen wat betreft de blootstelling van banken aan individuele overheden.

Households with a high mortgage debt cut back during a recession

During the great recession, the real consumption of Dutch households fell by no less than seven percent. To what extent is this due to mortgage debts and the fall in house prices?

Huishoudens met hoge hypotheek bezuinigen tijdens een recessie

Tijdens de grote recessie is de reële consumptie van ­Nederlandse huishoudens met maar liefst zeven procent afgenomen. In hoeverre is dit toe te schrijven aan de hypotheekschulden en de ­ontwikkeling van de huizenprijzen?

Minder probleemleningen bij Europese banken

Bijna alle banken hebben sinds 2016 hun niet-presterende leningen afgebouwd en/of extra voorzieningen opgebouwd. Bij Griekse banken is de afname beperkt en in sommige gevallen is het aantal probleemleningen zelfs toegenomen.

Beperkte verliezen banken bij buitenlandse schuldencrisis

Sinds de crisis zijn banken beter gekapitaliseerd en buitenlandse overheidsschulden op de balans afgebouwd. Daardoor slaat het afschrijven van de schuld van GIIPS-landen maar beperkt over naar ­banken in andere eurolanden.