Ga direct naar de content

Risico banken toegenomen door uitstel van betalingen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 7 2021

■ Beau Soederhuizen en Rutger Teulings (CPB)

De coronacrisis raakt banken in het eurogebied via verschillende kanalen en maakt ze kwetsbaar. Drie van deze kanalen vormen samen de zogenoemde Corporate-Bank-Sovereign Nexus. In de eerste plaats kunnen banken zelf in de problemen komen via bijvoorbeeld verliezen op de beleggingsportefeuille. Ten tweede kunnen banken verliezen lijden doordat bedrijven uitstaande leningen niet kunnen terugbetalen – de niet-presterende leningen. Ten derde kunnen banken via mogelijke afschrijvingen op de blootstelling aan de eigen overheid (bijvoorbeeld staatsobligaties) in de problemen raken. Deze drie kanalen staan met elkaar in verbinding, en zo kunnen problemen bij de ene bank (of overheid) overslaan naar andere banken (of overheden).

De figuur toont ontwikkelingen in niet-presterende leningen (kanaal 2) tussen december 2019 en juni 2020, plus het uitstel van betalingen (moratoria) als gevolg van corona ten opzichte van het niveau in december 2019. Uitstel van betalingen kan een voorteken zijn dat leningen uiteindelijk niet-presterend worden. Zolang de steunmaatregelen aanblijven, is het echter onduidelijk in hoeverre het uitstel van betalingen uiteindelijk niet-presterende leningen worden.

Bij sommige banken is een aanzienlijke toename in niet-presterende leningen en uitstel van betalingen waarneembaar. Vooral bij Franse, Italiaanse en Spaanse banken is een sterke toename te zien, maar ook de drie grote Nederlandse banken vallen op. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitstel van betalingen en is met name groot bij banken met een historisch hoog aantal niet-presterende leningen.

De toename in de blootstelling aan de eigen overheid (kanaal 3, niet in de figuur) ten opzichte van het niveau in december 2019 is voor de meeste banken beperkt. Toch zien we een stijging bij dezelfde groep Franse, Italiaanse en Spaanse banken als bij de niet-presterende leningen in de figuur. Voor deze banken is de mogelijke kettingreactie tussen de overheid en banken een groter risico geworden. Ze lopen meer risico via ten minste twee kanalen van de Corporate-Bank-Sovereign Nexus. Over kanaal 1 hebben wij geen informatie.

Auteurs