Auteur

Rudy Douven

Neem bedrijfskosten van zorgverzekeraar ook op in de risicoverevening

Zorgverzekeraars worden financieel gecompenseerd voor ­verzekerden met hoge zorgkosten om te voorkomen dat chronisch ­zieken onaantrekkelijk zijn voor verzekeraars. Deze ‘risicoverevening’ is echter onvolledig omdat ze geen rekening houdt met de hogere bedrijfskosten van verzekeraars met veel chronisch zieken.

Problematische schulden gaan samen met hogere ggz-uitgaven

Problematische schulden gaan samen met een slechtere mentale gezondheid. Dat blijkt uit een combinatie van data van ggz-zorguitgaven en zorgverzekeringsschulden van Nederlanders op individueel niveau.

Een lagere zorgpremie vergroot overstapbereidheid

In Nederland wordt de verplichte zorgverzekering voor de helft gefinancierd via een inkomensafhankelijke bijdrage en voor de andere helft door de verzekerden zelf via de nominale premie en het eigen risico. Door deze verhouding te veranderen kan de overheid de hoogte van de nominale zorgpremie beïnvloeden. Een lagere nominale premie kan leiden tot meer concurrentie tussen zorgverzekeraars.

Zorgaanbieders in de ggz behandelen langer na afname aantal patiënten

In 2012 en 2013 bezuinigde de overheid op de uitgaven in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor nam het aantal patiënten sterk af en kregen zorgaanbieders extra capaciteit. Hoe gingen de zorgaanbieders hiermee om?

Dankzij een toegankelijk huis minder snel naar het verpleeghuis

De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen. Hiertoe voeren gemeenten actief beleid om de woon­situatie van ouderen te verbeteren. Een oudere die in een geschikte woning woont, hoeft immers minder snel naar het ­verpleeghuis. Dat is althans de gedachte. Is het ook echt zo?

Sterke relatie tussen inkomen en zorguitgaven per hoofd

In de afgelopen 45 jaar ging een inkomensstijging van 1 procent gepaard met een stijging van de zorguitgaven van 1,2 procent.

Grote prijsverschillen ziekenhuiszorg, ondanks concurrentie

Gereguleerde concurrentie in de zorg zou moeten leiden tot een efficiënte zorginkoop door verzekeraars bij ziekenhuizen. Toch zien we in 2016 nog een grote variatie in de behandelprijzen die ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar afspreken. Wat zijn de mogelijke verklaringen, risico’s en oplossingen?

Pleidooi voor een experiment met eigen risico in de zorg

De politieke verdeeldheid over het eigen risico biedt een uitgelezen kans voor goed experiment.

Gedragsreacties van ggz-aanbieders op financiële prikkels


Reactie op: Zorgsparen reduceert zorgkosten


Een passende markt voor gepaste zorg


Zorggebruik en beloning van medisch specialisten


Collectiviteiten en doelmatige zorginkoop


Macrorisico en efficiëntie van zorgverzekeraars


Doelmatige zorg versus risicoselectie


Voor- en nadelen van een prijsplafond voor ziekenhuizen


Premieconcurrentie tussen zorgverzekeraars


Kwaliteit risicoverevening hangt af van martkontwikkelingen


Kritiek snijdt geen hout


Gereguleerde concurrentie, te mooi om waar te zijn?


Natuurlijke werkloosheid onjuist berekend