Auteur

Ronald Dekker

De arbeidsmarkt werkt niet zoals we denken

Nee, dit is geen jammerklacht over een arbeidsmarkt die op slot zit door slecht beleid, destructieve bonden of inhalige werkgevers. Dit gaat over de theorie van de arbeidsmarkt die te vinden is in de inleidende hoofdstukken van economische leerboeken. Die werkt niet.

Boekbespreking: 'Hoe goed werkt Nederland?'

De bundel “Hoe goed werkt Nederland?” is zeker een aanwinst voor beleidsmakers omdat het in de volle breedte van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en arbeidsrecht inzichten biedt over het wedervaren van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Flexibilisering en regulering van werkzekerheid


Een zekere mate van zekerheid


Doorstroom van flexwerkers


Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijk participatie


Flexibel werk schaadt groei arbeidsproductiviteit


Soepel ontslag creëert onzekerheid


De arbeidsmarkt naar opleiding in 1992


Arbeidsmarktperspectieven van universitaire studierichtingen


De arbeidsmarkt naar beroep in 1992