Auteur

Ronald Dekker

Boekbespreking: 'Hoe goed werkt Nederland?'

De bundel “Hoe goed werkt Nederland?” is zeker een aanwinst voor beleidsmakers omdat het in de volle breedte van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en arbeidsrecht inzichten biedt over het wedervaren van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Flexibilisering en regulering van werkzekerheid


Een zekere mate van zekerheid


Doorstroom van flexwerkers


Concurrentie tussen arbeidsmarkt- en maatschappelijk participatie


Flexibel werk schaadt groei arbeidsproductiviteit


Soepel ontslag creëert onzekerheid


De arbeidsmarkt naar opleiding in 1992


Arbeidsmarktperspectieven van universitaire studierichtingen


De arbeidsmarkt naar beroep in 1992