Auteur

Roger Smeets

Ongelijk gebruik van online-leermiddelen tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown dit voorjaar hebben ouders en basisscholen gezocht naar ondersteuning bij het thuisonderwijs, en online-onderwijsmiddelen laten een sterke toename zien. In hoeverre hebben alle kinderen in gelijke mate toegang kregen tot en gebruik kunnen maken van deze middelen?

Productiviteitseffecten van heterogene multinationals


Theorie en praktijk van economische sancties


Mondialisering, vrijhandel en regionale integratie


Het succes van de Aziatische draken