Auteur

Robin Fransman

Zonder kritische evaluatie van het coronabeleid volgen meer lockdowns

De economische schade van de coronacrisis is, zeker in Nederland, beperkt. De maatschappelijke schade is echter groot. Tijdens de crisisbeheersing zijn er vele gebruikelijke normen overschreden. Om precedentwerking te voorkomen, zullen we moeten evalueren welke norm­overschrijdingen aanvaardbaar zijn, en welke niet.

Rekenen aan corona #11: Wanneer kunnen we door vaccineren terug naar normaal?

Er heerst opluchting - nu de vaccins er zijn, kunnen we vast snel het oude normaal herstellen. Maar het gaat nog lang duren voordat iedereen gevaccineerd is. Kan Nederland pas open als iedereen gevaccineerd is of kan dat eerder?

Een reële blik op risico-gestuurd coronabeleid

Er is veel kritiek op risico-gestuurd coronabeleid. Waarom is het toch verstandig?

Huidige testbeleid is ongeschikt om beleid op te maken

Maatregelen nemen op basis van het aantal positieve tests per dag is onzinnig, omdat de manier waarop we dit meten voortdurend verandert en de test zelf vooral naar het verleden kijkt.

Eerste kosten-batenanalyses van de lockdown

In deze serie hebben we tot nu toe gekeken naar wat optimaal beleid voor Nederland kan zijn. Er was echter tot nu toe niet gekeken naar de maatschappelijke kosten en baten van het beleid dat tot dusver in Nederland is gevoerd. Dat is nu veranderd. In de laatste uitgave van ESB zijn twee maatschappelijke kosten-batenanalyses opgenomen. Een samenvatting.

Risico’s van corona zijn fors afgenomen

Data van het RIVM laten zien dat de risico's van corona fors lager zijn in de tweede golf en vooral ouderen die langdurig zorg ontvangen treffen. Hen beter beschermen is de maatregel die de meeste gezondheidswinst oplevert.

De kwetsbaren beschermen, het kan

Een tijdelijke lockdown is te rechtvaardigen als deze leidt tot een perspectief op een oplossing. Daarom in deze nieuwe blog van 'Rekenen aan corona' een verdere uitwerking van een langetermijnoplossing: gedifferentieerd beleid dat onderscheid maakt tussen kwetsbaren en minder kwetsbaren.

Kabinet moet nu langetermijnbeleid formuleren voor corona, en dat kan

Het kabinet heeft tot 19 oktober de tijd om een langetermijnvisie en -beleid neer te zetten. Het is dan zaak om het vertrouwen te herwinnen. Dat kan, door terug te keren naar de uitgangspunten van maart en daar het juiste risico-gestuurde beleid bij in te zetten. Indammen bij kwetsbaren, en mitigatie bij niet-kwetsbaren is de enige duurzame weg vooruit.

De 60min-economie leidt tot betere resultaten dan de anderhalvemetereconomie

Uit een eerste onderzoek van Rabobank blijkt dat de anderhalvemetereconomie in potentie leidt tot een krimp van de economie van 10 procent. De 60min-economie is een alternatief en een aanvulling dat tot betere resultaten zal leiden, laten we in Rekenen aan corona #5 zien.

Rekenen aan corona: principes van de exitstrategie

Als de huidige daling van het aantal besmettingen doorzet, ontstaat er eind mei de ruimte de samenleving en de economie echt te heropenen. Wat zijn de voorwaarden waaraan een duurzame exitstrategie moet voldoen? Deel vier van de blogserie 'Rekenen aan corona'.

Rekenen aan corona: veiligheidsnormen laten potentie 55min-economie zien

Wanneer mag je als individu werk weigeren? Wat mag je van werkgevers eisen qua inspanning om de risico’s te minimaliseren? Bestaande veiligheidsnormen kunnen richting geven aan het heropenen van de economie.

We kunnen nu gaan rekenen aan corona

Met de nieuwe cijfers van bloedbank Sanquin kunnen we per leeftijdsgroep de risico's van een besmetting met corona berekenen. We kunnen inschatten wat de kans is dat iemand met corona in het ziekenhuis of op de intensive care wordt opgenomen of overlijdt.

We zullen moeten rekenen aan de kosten en baten van economie en gezondheid

Het kabinet heeft er voorlopig voor gekozen om de volksgezondheid op de eerste plaats te zetten. Daar is inmiddels al discussie over, en andere mensen zijn daar dan weer boos over. Hoe en wanneer kunnen we in coronatijden rekenen aan de uitruil tussen economie en gezondheid?

Zo kunnen we de toeslagen afschaffen

In het eerste deel van dit tweeluik liet Robin Fransman zien dat het stelsel van toeslagen, de rondpompmachine, schadelijke gevolgen heeft. In dit tweede deel geeft hij een overzicht van hoe je de toeslagen zou kunnen afschaffen.

Schaf de toeslagen af

Het stelsel van toeslagen staat ook wel bekend als de rondpompmachine. De overheid int eerst inkomensafhankelijke belasting, om bij diezelfde mensen daarna weer inkomensafhankelijk geld uit te keren. Schaf die rondpompmachine af.

Een hogere rekenrente is niet knettergek

Het offensief tegen de lage rekenrente is nu echt begonnen. In een brief van veertig ‘prominenten’ is de openingsaanval ingezet. De rekenrente moet hoger, was de oproep. Opvallend was het gebrek aan inhoudelijke argumenten in de brief en de reactie daarop op sociale media. Terwijl voor de strekking, verhoog de rekenrente, toch hele sterke argumenten beschikbaar zijn.

Humaner schuldbeleid brengt welvaartswinst

De huidige manier van omgaan met problematische schulden van huishoudens leidt tot grootschalige welvaarts- en welzijns­verliezen. De incrementele aanpak van het kabinet gericht op het voorkomen een schuldenoploop lijkt onvoldoende te helpen. Daarom moeten we naar een herontwerp van het systeem..

Transformatie van de Europese Bankensector, 2008-2018

Wereldwijd heeft de bankensector sinds de crisis te maken gekregen met nieuwe regelgeving en met verlies van vertrouwen vanuit de samenleving. Maar is er daardoor sinds 2008 echt iets veranderd?

Tien jaar transformatie van de Europese bankensector

Wereldwijd heeft de bankensector sinds de crisis te maken gekregen met nieuwe regelgeving en met verlies van vertrouwen vanuit de samenleving. Maar is er daardoor sinds 2008 echt iets veranderd?

Reactie: Vooral doorgaan met AIQ-onderzoek

De AIQ is een politiek relevante outputfactor, ondanks dat ze niet om te zetten is in nieuw beleid. De studie van Bas ter Weel et al. maakt echter vooral nieuwsgierig.

Is het voorstel van Robin Fransman haalbaar?

Marcel Lever heeft drie vragen bij het voorstel om het tweedepijlerpensioen te splitsen. Robin Fransman reageert.

Een politiek compromis voor pensioenhervorming is haalbaar

Een politiek compromis bij de pensioenhervorming is haalbaar omdat er voor iedereen forse voordelen mee te behalen zijn. Maar dan moeten we wel afstappen van het idee dat er maar één soort pensioen is.

Nationale Hypotheek Garantie, een terugblik

De Nederlandse overheid staat via Nationale Hypotheek Garantie garant voor het staartrisico van circa ­dertig procent van de uitstaande hypo­the­ken. De zwaarste huizenmarktcrisis in dertig jaar is inmiddels achter de rug. Hoe is het verlopen met dit instrument?

Naar een nieuwe consensus over de loonontwikkeling in Nederland

De loonontwikkelingen in de eurozone van de afgelopen vijftien jaar hebben veel invloed gehad op de banken- en eurocrisis. Genoeg reden om dergelijke ontwikkelingen niet alleen aan de markt over te laten, maar ze ook via beleid te beïnvloeden.