Auteur

Rick Bitter

Nederlandse Staat verlengt looptijd schuldportefeuille

De looptijd van de Nederlandse schuldportefeuille loopt geleidelijk op. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de sinds het begin van de crisis toegenomen omvang van de schuldportefeuille in combinatie met de historisch lage renteniveaus.