Auteur

Richard van Kleef

Verzekeraars niet per se geprikkeld tot substitutie van ziekenhuiszorg

Verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar huisartsen kan bijdragen aan passende zorg. Maar loont een dergelijke zorgverplaatsing wel voor verzekeraars, als inkopers van zorg?

Compenseer zorg­verzekeraars beter voor verlies op chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Dit weerhoudt hen ervan om in te spelen op de wensen van deze groep. Wat zijn de beste manieren om deze perverse prikkel weg te nemen?

Pleidooi voor een experiment met eigen risico in de zorg

De politieke verdeeldheid over het eigen risico biedt een uitgelezen kans voor goed experiment.

Risicoselectie tegengaan met behoud van doelmatigheid


Vrijwillig eigen risico profijtelijker dan gedacht


Zorgstelsel spoort nog onvoldoende aan tot goede kwaliteit


Risicoselectie bij overstap zorgverzekeraar


Naschrift bij: Zorgsparen reduceert zorgkosten


Gepaste eigen betalingen in de basisverzekering


Zorgsparen reduceert zorgkosten


Een solidair eigen risico in de zorg


Een effectiever eigen risico in de zorg


Premiekorting bij een eigen risico: solidariteit versus doelmatigheid


Premiekorting bij een eigen risico: geen verbod op differentiatie


Samen werken aan een betere woningmarkt