Auteur

René Schulenberg

Marginale druk van meer dan tachtig procent komt niet vaak voor

Door de nieuwe Miljoenennota en de krapte op de arbeidsmarkt is er de aflopen periode in de media en politiek veel aandacht geweest voor de hoogte van de marginale druk. Vaak wordt er gewezen op situaties van werkenden met een marginale druk van meer dan tachtig procent. Een marginale druk van meer dan tachtig procent is in de praktijk echter nog altijd een uitzondering.

Inflatie verschilt weinig tussen inkomensgroepen

Doordat consumptiepakketten onderling verschillen, kan de inflatie per huishouden afwijken van de gemiddelde inflatie. De afgelopen vijf jaar heeft dit verschil in uitgavenpatronen echter niet gezorgd voor grote verschillen in inflatie tussen inkomensgroepen.

Beperkte ongelijkheid door inkomenshomogamie, maar effect kan gaan toenemen

Vroeger trouwde de tandarts met zijn assistente. Tegenwoordig ­vormen hogere inkomens steeds vaker onderling een paar. Hoe komt dat? En leidt die ontwikkeling tot meer inkomensongelijkheid?

Hoger risico op schuldsanering na levensgebeurtenis

Bijna één op de vijf huishoudens had in 2015 te maken met risicovolle of problematische schulden, of zat in een schuldhulpverleningstraject. Het risico om in de schuldhulpverlening terecht te komen is het grootst voor mensen met een laag inkomen die recent een levensgebeurtenis hebben meegemaakt.

Hoog inkomen maakt nog niet rijk

Ondernemerschap, het bezitten van een eigen woning en leeftijd zijn belangrijke factoren die maken dat een hoog inkomen niet altijd samen gaat met een hoog inkomen.

Kinderen overtreffen hun ouders minder vaak in inkomen

Recent onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat het voor kinderen moeilijker is geworden om hun ouders in inkomen te overtreffen dan vroeger het geval was. Hoe zit dit in Nederland?

Toenemende vermogensongelijkheid in Nederland

Nederland wordt vaak gezien als egalitair land, zeker in ­vergelijking met andere landen. De de vermogens­ongelijkheid neemt echter toe.

Oorzaken van de toename in de primaire-inkomens­ongelijkheid

Dit artikel is gepubliceerd op 14 december en onlangs verschenen in het themanummer Inkomensongelijkheid.