Auteur

Pieter Stam

Winst Nederlandse banken in 2021 op recordniveau sinds kredietcrisis

In 2021 heeft het Nederlandse bankwezen de hoogste nettowinst behaald sinds de kredietcrisis in 2008. Met uitzondering van 2020 zijn de gezamenlijke nettowinsten van Nederlandse banken de afgelopen tien jaar gestaag gestegen. Ze behaalden in 2021 gezamenlijk een nettowinst van ruim 13,8 miljard euro, ruim een verdubbeling ten opzichte van 5,2 miljard euro in het eerste coronajaar 2020.

Netto rente-inkomsten Nederlands bankwezen namen af in 2020

De gezamenlijke netto rente-inkomsten van het geconsolideerde Nederlandse bankwezen zijn in het coronajaar 2020 voor het eerst sinds 2012 gedaald.

Balansomvang banken gestegen tijdens eerste coronagolf

De balansomvang van Nederlandse banken steeg in de eerste helft van 2020 sterk, mede als gevolg van het coronabeleid van centrale banken. De nettowinst van banken was met 1,3 miljard euro juist laag.

Banken stallen steeds meer geld bij centrale banken

Banken in het eurogebied en ook daarbuiten hebben momenteel veel liquide middelen en houden deze steeds meer aan bij centrale banken. Ook is een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar.

Omvang Nederlands bankwezen neemt al tien jaar af

Het aantal banken met een moederinstelling buiten de EU is sinds de crisis bijna gehalveerd. Het aantal branches, met een moederbank in een ander EU-land, is juist toegenomen van 27 naar 40 vestigingen.

In Nederland meer leningen dan deposito’s

De balansstructuur van het Nederlandse bankwezen wijkt af van de bankensector in andere Europese landen.

Bancaire winsten nemen toe en balansen zijn kleiner

De stijgende trend van de winsten en de juist dalende tendens van de balansomvang zorgt voor een versterkte toename van de return on assets in 2017.

Statistiek


Statistiek