Auteur

Pieter Stam

Banken stallen steeds meer geld bij centrale banken

Banken in het eurogebied en ook daarbuiten hebben momenteel veel liquide middelen en houden deze steeds meer aan bij centrale banken. Ook is een duidelijk seizoenspatroon zichtbaar.

Omvang Nederlands bankwezen neemt al tien jaar af

Het aantal banken met een moederinstelling buiten de EU is sinds de crisis bijna gehalveerd. Het aantal branches, met een moederbank in een ander EU-land, is juist toegenomen van 27 naar 40 vestigingen.

In Nederland meer leningen dan deposito’s

De balansstructuur van het Nederlandse bankwezen wijkt af van de bankensector in andere Europese landen.

Bancaire winsten nemen toe en balansen zijn kleiner

De stijgende trend van de winsten en de juist dalende tendens van de balansomvang zorgt voor een versterkte toename van de return on assets in 2017.

Statistiek


Statistiek