Auteur

Pieter Gautier

Verstandig COVID-19-beleid vereist integrale aanpak van economie en epidemiologie

Afgelopen jaar is er veel vooruitgang geboekt met het ontwikkelen van een raamwerk waarin gezondheid en economische activiteit simultaan bepaald worden. Wat leert zo’n raamwerk ons over COVID-19-beleid?

Reactie op: de maatschappelijke econoom

Rethinking Economics NL komt in zijn artikel met een viertal aanbevelingen voor een economieopleiding die redelijk klinken, maar waarin we wat de invulling betreft verschillen van mening.

Met arbeidsduurverkorting los je het werkloosheidsprobleem niet op


Partiële begrotingsanalyse: Arbeidsmarkt


Alternatieve Economentop met meer kwaliteit


HRA en de kredietcyclus: Reactie op Boonstra


Hypotheekrenteaftrek en de kredietcyclus


Canon deel 7: Arbeidsmarkt


Schuld en Boete


Waarom zou de VUT nu wel helpen?


Coördinatieproblemen


Column: Lotta ins and lotta outs


Het Matchen van Leerlingen en Scholen in Amsterdam


Compensatie voor overboeking of vertraging


Bas Haring en de waarde van melk


DNB aanbevelingen modernisering arbeidsmarkt: lastiger dan het lijkt


Speeddating, economie en wiskunde


Ondertussen in de VS


Solvabiliteits- of liquiditeitsprobleem?


Terug uit Cyprus (2)


Terug uit Cyprus (1)


Ontslagbescherming en houdbare overheidsfinanciën


Feiten en valkuilen van het minimumloon


Het glazen plafond zichtbaar gemaakt


Vernietiging en creatie van banen in de industrie


De samenhang tussen conjunctuur en structuur