Auteur

Philip Bokeloh

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creƫert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.

Inkomensterugval en copinggedrag van Nederlandse werkenden tijdens corona

De overheid heeft tijdens de coronacrisis restricties ingevoerd om het virus in te dammen. Dat heeft geleid tot een scherpe daling van de uitgaven (binnenlandse consumptie). Hierdoor bleven werknemers met een inkomensdaling relatief weerbaar: op het moment dat hun inkomen onder druk stond, konden zij ook minder uitgeven.

Aandeel woningen gekocht door starters daalt

Starters waren lange tijd verantwoordelijk voor de helft van de woningaankopen. Vanaf het moment dat het prijsherstel in 2013 inzette en doorstromers zich weer begonnen te roeren, daalde het startersaandeel in de verkopen tot een derde.

Statistiek (1)