Auteur

Peter Boelhouwer

Geen teken van een speculatieve bubbel op de woningmarkt

Waar voorgaande crises gepaard gingen met dalingen in de huizenprijzen, blijft een dergelijke prijscorrectie bij de huidige coronacrisis vooralsnog uit en neemt het groeitempo zelfs toe. Wat zou hieraan ten grondslag liggen — is er soms sprake van een zeepbel?

Toekomst van de huurtoeslag

Eind 2016 presenteerde de interdepar­tementale werkgroep ­Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange ­termijn ­kennen echter zwaar­wegende ­nadelen. Gelukkig is er een alternatief.

Issues: Hypotheekrenteaftrek


Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen


Koopprijsontwikkeling en betaalbaarheid


Einde koopprijsstijging in zicht