Auteur

Peter Boelhouwer

Toekomst van de huurtoeslag

Eind 2016 presenteerde de interdepar­tementale werkgroep ­Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange ­termijn ­kennen echter zwaar­wegende ­nadelen. Gelukkig is er een alternatief.

Issues: Hypotheekrenteaftrek


Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen


Koopprijsontwikkeling en betaalbaarheid


Einde koopprijsstijging in zicht