Auteur

Peter Boelhouwer

Economisch perspectief voor een grondige renovatie van de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. Dat laatste is schadelijk voor onze economie. Bovendien is het huidige woonbeleid duur. Een grondige renovatie van het woonbeleid biedt een structurele oplossing.

De overheid kan en moet aan het werk voor een gezondere woningmarkt

Er wordt in de media vaak gesteld dat de woningmarkt ‘kapot’ is. Maar waar zitten dan precies de problemen, en welke structurele hervormingen kunnen deze verhelpen?

Geen teken van een speculatieve bubbel op de woningmarkt

Waar voorgaande crises gepaard gingen met dalingen in de huizenprijzen, blijft een dergelijke prijscorrectie bij de huidige coronacrisis vooralsnog uit en neemt het groeitempo zelfs toe. Wat zou hieraan ten grondslag liggen — is er soms sprake van een zeepbel?

Toekomst van de huurtoeslag

Eind 2016 presenteerde de interdepar­tementale werkgroep ­Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange ­termijn ­kennen echter zwaar­wegende ­nadelen. Gelukkig is er een alternatief.

Issues: Hypotheekrenteaftrek


Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen


Koopprijsontwikkeling en betaalbaarheid


Einde koopprijsstijging in zicht