Auteur

Peter Smulders

Automatisering en robotisering gaan slechts beperkt samen

Automatisering en robotisering worden vaak in één adem genoemd, maar spelen deze ontwikkelingen wel bij dezelfde ­bedrijven? En hebben ze dezelfde werkgelegenheidseffecten?

Arbeidskwaliteit moet een indicator voor brede welvaart zijn

Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan ­arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indica­toren voor arbeidskwaliteit kunnen worden toegevoegd?

Een eerste verkenning van platform-zzp’ers

Binnen de publieke arena wordt momenteel veel gesproken over de opkomst en gevolgen van platformarbeid. Wie zijn die platformwerkers eigenlijk, en moeten we ons als maatschappij zorgen maken over hun welzijn?

Vroegpensioenregelingen voor iedereen

Een reactie op het artikel Vroegpensioenregeling voor zware beroepen: “Fysiek zwaar werk lijkt een veilig begrip. Bij werkdruk en psychische belasting wordt makkelijk aan de weerstand van de werknemer getwijfeld.”

Veel werknemers willen eerder stoppen met werken dan overheid beoogt

Langer doorwerken wordt door de overheid van groot belang geacht. Maar hoe gemotiveerd zijn werknemers daarvoor? En ­welke factoren bevorderen en remmen langer doorwerken?

Werknemers en zelfstandigen in Nederland en Europa

De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk geflexibiliseerd. Hoe verhoudt de positie van ­werknemers en zelfstandigen in Nederland zich tot die in andere ­Europese landen?

Waarderen werkgevers de cao nog?

De huidige tevredenheid over de cao onder werkgevers kan omslaan als sociale partners er in de toekomst niet of onvoldoende in gaan slagen om de cao eigentijds te maken. Dat is vooral in tijden van voortschrijdende individualisering en flexibilisering noodzakelijk.

Neergaande trend in de kwaliteit van arbeid

Het laatste decennium was er een ongunstige ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarneembaar. Qua arbeidscontract werd de situatie met name voor jongeren in de periode 2007–2013 steeds beroerder.

Dalende autonomie werknemers risico voor innovatiekracht


Technologische innovatie naar beroep en werkplek


Automatisering in Nederland en Europa


Waar het flexwerk is ontstaan in de crisis


Flexkenmerken van innovatieve werknemers


Telewerkers vormen een elite


Werk en arbeidsvoorwaarden van flexwerkers


Kenniswerkers en kenniswerk


Zwaar werk en vervroegd pensioen


Effecten van Arboconvenanten


Het eerste jaar WIA


Milieubeleid en innovatie


Arbeidsuitval door burn-out


Hoog loon is nog geen loontevredenheid


Groei vraagt om historisch besef


Loont energiebesparing dubbel?


Wisselkoersafspraken rond de euro


Nederland lang geen koploper flexibilisering


De waarde van de overheid volgens Robert Barro


De effecten van prikkels tegen ziekteverzuim


Kartels: lust of last?