Auteur

Peter Keus

Nederlandse economie middenmoter in het eurotijdperk

Vergeleken met zeven andere westerse landen is Nederland een middenmoter in termen van economische groei sinds 2002. Nederland heeft relatief goed gepresteerd qua uitvoer, maar relatief slecht qua consumptie. Waarom is in Nederland de consumptie achtergebleven?

Particuliere consumptie is een te beperkt consumptiebegrip