Auteur

Peter Hoekstra

Betaalbare zorg

De collectieve zorguitgaven beslaan in 2017 volgens de Miljoenennota bijna 29 procent van de totale Rijksuitgaven. Het onder controle houden van de collectieve zorguitgaven is dan ook van groot belang om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te borgen.