Auteur

Peter de Goeij

Gedragseffecten van investeringsreclames en de toezichthoudersrol

In de wet zijn uitgebreide eisen opgenomen waaraan de informatieverstrekking met betrekking tot investeringen en reclame moet voldoen. Op basis van een experiment blijkt dat zowel de wijze waarop in de reclame over risico-informatie wordt geschreven, als de verwijzing naar de toezichthouder het gedrag aanzienlijk kan beïnvloeden.