Auteur

Paul de Vries

Opkoopbescherming vergroot de kansen van jonge huizenkopers

Sinds begin dit jaar kunnen gemeenten prijsgrenzen stellen waaronder investeerders geen woningen mogen kopen. Het doel is om starters meer kansen te geven op de woningmarkt. In hoeverre bieden investeerders en starters op dezelfde woningen?

Snelle doorverkoop woning laatste jaren steeds lucratiever

Snelle doorverkoop van een woning wordt de laatste jaren steeds lucratiever. Over het algemeen vindt een snelle doorverkoop vaak tegen een hogere huizenwaarde plaats; de jaren na de financiële crisis vormen hier de uitzondering op de regel.

Waterbedeffect woningmarkt Amsterdam goed zichtbaar

Amsterdammers gaan door de hoge prijzen sinds 2015 steeds vaker op zoek naar woningen op andere plekken, waaronder in Rotterdam. Niet alleen de Noordoever, maar ook de opkomende Rotterdamse Zuidoever is in trek bij de Amsterdammers.

Vooral de prijsontwikkeling van appartementen loopt uit de pas

Vanaf het derde kwartaal van 2013, toen het herstel van de woningmarkt inzette, tot en met het eerste kwartaal van 2021 is de gemiddelde woningprijs met bijna 70% gestegen. Door de toegenomen vraag naar wonen in de stad stijgt de prijs van appartementen harder dan de prijs van goedkopere woningen.

Vierde kwartaal 2020 topperiode voor particuliere investeerders

Op 1 januari 2021 steeg de overdrachtsbelasting over woningen waarin de eigenaar niet zelf gaat wonen. Zowel kleine als grote investeerders hebben daarom in de laatste maanden van 2020 de woningtransacties naar voren gehaald, om nog te kunnen profiteren van het lagere tarief.

Vooral kleinere investeerder koopt koopwoningen op

Er is veel discussie over de vraag of particuliere investeerders eigenaar-bewoners uit de woningmarkt drukken. Uit de statistiek van Paul de Vries (Kadaster) blijkt dat vooral kleine particuliere investeerders (t/m 5 woningen) koopwoningen opkopen.

Al langer minder woningen in het stedelijk gebied verkocht

In de coronatijd ontstond al snel het beeld dat woningkopers interesse hebben om te verhuizen naar minder stedelijke woningmarkt­gebieden. Deze trend is echter al sinds 2015 ingesteld en in 2020 is de trend niet versneld.

Prijsgroei op Amsterdamse woningmarkt neemt snel af

Amsterdam heeft een unieke positie binnen de Nederlandse woningmarkt. Dat zien we terug in het feit dat de Amsterdamse woningmarkt heviger en sneller reageert op economische ontwikkelingen dan elders. Bovendien worden ontwikkelingen in Amsterdam vaak later door de rest van de Nederlandse woningmarkt gevolgd.

Woningen buiten de stad meer in trek

Om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, riep het kabinet op om vanaf vrijdag 13 maart zo veel mogelijk thuis te werken. Ook al zijn deze maatregelen tijdelijk, de verwachting is dat Nederlanders ook in de toekomst meer thuis zullen werken en dat de reisafstand naar de werklocatie er minder toe zal doen. Maakt dat wonen buiten de stad aantrekkelijker voor woningkopers?

Koopstarters zijn steeds ouder en kopen vaker gezamenlijk

In 2019 bereikte het aandeel koopstarters op de Nederlandse woningmarkt een nieuw dieptepunt. In de afgelopen jaren daalde het aandeel koopstarters van 48 procent in 2013 naar 32 procent in 2019. Minder dan één op de drie woningen wordt nu dus aan een koopstarter verkocht. Sinds 2006 is dat aandeel niet meer zo laag geweest.

Prijzen stijgen hardst in buurten met veel corporatiebezit

Recent constateerde de branchevereniging van woningcorporaties, AEDES, dat de leefbaarheid in buurten met veel corporatiebezit achteruitgaat. Is dit ook te zien in de woningprijzen?

Vergrijzing drukt de woningprijzen

De sterke toename van het aantal 75-plussers heeft steeds meer effect op de ontwikkeling van de woningprijzen. Gemiddeld verkopen zij hun woning met verlies (in reële euro’s).

Mening: prijseffect subsidiemindering koopwoningmarkt beperkt


Het prijseffect van dalende nieuwbouwproductie


De impact van de kredietcrisis op de koopwoningmarkt


De commissie-Ruding en de meerwaarde van private financiering


Defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen


Een NV Infra voor het hoofdwegennet


Einde koopprijsstijging in zicht


Water op de scheiding tussen markt en overheid


De NV Infra zal niet zorgen voor bereikbaarheid


De commissies-Oele en- Le Blanc