Ga direct naar de content

Snelle doorverkoop woning laatste jaren steeds lucratiever

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 16 2021

■ Marion Plegt en Paul de Vries (Kadaster)

Hoewel de meeste mensen een woning voor de lange termijn kopen, wordt deze vaak ook weer snel verkocht. Hierbij kan het gaan om een woning die door bijvoorbeeld samenwonen, scheiden of gezinsuitbreiding niet meer voldoet aan de woonwensen. Andere woningen worden echter snel doorverkocht omdat ze als beleggings­object worden gezien. In dat geval gaat het vaak wel om het maken van winst. En die winst stijgt de laatste jaren hard.

Dit blijkt uit een analyse van de winsten bij snelle verkopen door particulieren in de periode januari 1993 tot en met juni 2021. We definiëren winst hier als het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs. De transactiekosten laten we dus buiten beschouwing. We onderscheiden woningen die binnen één, twee of vijf jaar gekocht en weer verkocht zijn. Hierbij gaat het gedurende deze periode om respectievelijk zo’n 90.000, 230.000 en 855.000 woningen.

Gemiddeld over de gehele periode wordt zo’n 84 procent van alle woningen die binnen vijf jaar weer verkocht worden met winst verkocht, zo’n vier procent gebeurt voor hetzelfde bedrag en zo’n dertien procent gaat met verlies (figuur). Op woningen die langer in bezit zijn, wordt door inflatie, rentedaling en inkomensstijging logischerwijs meer winst gemaakt.

De laatste jaren stijgt de winst voor alle categorieën. In 2021 was de winst voor de verkopen na één, twee of vijf jaar tot nu toe sinds 1993 het hoogst: deze liep op tot bijna 58.000 euro, ruim 65.000 euro en bijna 95.000 euro.

Verlies zien we vooral gedurende de crisisjaren; in 2012, 2013 en 2014 werd ruim de helft van de woningen die binnen vijf jaar verkocht werden met verlies verkocht. Dezelfde terugval zien we ook voor woningen die binnen één of twee jaar weer verkocht werden – maar in mindere mate. Van deze woningen werd het overgrote deel nog steeds met winst verkocht.

Mogelijk waren veel van de snelle verkopen in deze periode niet zozeer gepland, als wel ingegeven door veranderde woonwensen, waarbij er een lagere winst of verlies geaccepteerd werd. Daarentegen zijn verkopen binnen één of twee jaar mogelijk vaker op winst gericht, waardoor deze ook gedurende de crisisjaren voor investeerders winstgevend werden.

Auteurs

Categorieën