Auteur

Patty Duijm

Emissiereductie financiële sector aanzienlijk kleiner na correcties

Relatieve CO2-indicatoren worden vaak gebruikt om te bepalen of de financiële sector via zijn beleggingen bijdraagt aan de doelen van het Parijse klimaatakkoord, en om aan klimaat gerelateerde transitierisico’s van financiële instellingen in te schatten. Het meenemen van inflatie en wisselkoerseffecten is hierbij van belang.