Auteur

Nils Verheuvel

Versnelde afbouw hypotheek­renteaftrek mogelijk maar geen wondermiddel

Twintig jaar aan behoedzaam beleidsmatig schaven en inkaderen hebben het belang en de omvang van de hypotheekrenteaftrek doen afnemen. Huidig beleid zal in de komende decennia bovendien voor een verdere afname zorgen. Ook de lage rente zorgt voor minder aftrek. Is versnelde afbouw nodig? En wat is het effect op de huizenprijzen en de schaarste op de woningmarkt?

Markt voor accountants­controles bestaat uit verschillende deelmarkten

De markt van accountantscontroles wordt gekenmerkt door de Big Four, de Next Five en de overige accountantskantoren. In de laatste jaren is het aantal accountantsorganisaties afgenomen. Deze afname van aanbieders zou kunnen leiden tot marktconcentratie. Is er reden tot zorg?

Auteur ontvangt klein deel van toegevoegde waarde boek

Boeken bezorgen mensen niet alleen leesplezier, maar voegen ook waarde toe aan het bruto binnenlands product. In 2017 ging het om 218 miljoen euro. Hiervan is echter slechts tien procent voor auteurs en vertalers. De helft van de economische toegevoegde waarde is toe te schrijven aan de uitgevers.

Sterke relatie groei topbeloningen en bedrijfswaarde

Critici stellen dat de beloning van topbestuurders om verschillende redenen te hoog is, terwijl anderen erop wijzen dat het in het belang van de aandeelhouders is om hun bestuurders middels het beloningsbeleid te prikkelen. Ook in Nederland is er een sterke samenhang tussen de bedrijfswaarde en de beloning van bestuurders te zien.